fbpx

JAK PRACUJEMY / WORKFLOW

ETAP 1 / STEP 1

Klient dostarcza nam potrzebne materiały dotyczące inwestycji, rzuty, przekroje, elewacje, model 3D, opisy wykorzystanych materiałów, inspiracje, lokalizację z Google Maps. Ustalamy ilość wizualizacji oraz czas realizacji. W przypadku braku modelu 3d możemy go wykonać na podstawie rysunków dwg.

The client provides the necessary materials for the investment, layouts, sections, elevations, descriptions of the materials used, inspirations, location from Google Maps. We determine the number of visualizations and the time of execution of the work. If the client don’t have a 3d model, we can make one based on dwg drawings.

ETAP 2 / STEP 2

Przygotowujemy scenę 3D na podstawie dostarczonej dokumentacji rysunkowej oraz modelu 3D. Modelujemy otoczenie na podstawie map i zdjęć. W przypadku wizualizacji z lotu ptaka jest możliwość zastosowania zdjęć wykonanych dronem. Ustalamy kadry i przesyłamy do akceptacji.

We prepare the 3D scene on the basis of the provided drawing documentation and 3D model. We modeling the environment on the basis of maps and photos. In the case of bird’s-eye visualization, there is a possibility to use photos taken with a drone. We determine the frames and send them for approval.

ETAP 3 / STEP 3

Po zatwierdzeniu ujęć uzupełniamy model 3D o detale, ustalamy oświetlenie oraz porę dnia. Przesyłamy robocze ujęcia do akceptacji.

Once the shots are approved, we complete the 3D model with details, determine lighting and time of day. We send working shots for approval.

ETAP 4 / STEP 4

Jeśli próbki spełniają oczekiwania klienta przygotowujemy finalne obrazy w docelowej rozdzielczości 5000px ( dłuższy bok). W przypadku większych rozmiarów prosimy o poinformowanie na początku współpracy .

If the samples meet the customer’s expectations, we prepare the final images at the target resolution of 5000px ( wider side). For larger sizes, please inform us at the beginning of cooperation.